menu

‘One Belt, One Road’ ที่จะจัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการการค้าระหว่างไทย – จีนครั้งที่ 6

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมจีน – ไทยเรื่องการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคมนี้

การประชุมครั้งนี้จะมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ จีนวังยงร่วมเป็นประธานร่วมด้วย

นายณัฐิริวัฒน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นสำคัญเรื่องการริเริ่ม One Belt One Road หรือ Silk Road Economic Belt และเส้นทางสายการเดินเรือทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการเชื่อมต่อและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นักลงทุนชาวจีนกว่า 300 รายจะเข้าร่วมซึ่ง 40-50 คนเป็น บริษัท ขนาดใหญ่

นายสนธิรัตน์กล่าวว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยและด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างสองประเทศมีพื้นที่กว้างขวางมาก เขาเสริมว่าประเทศไทยกำลังมองหาตลาดรองเช่นเฉิงตูฉงชิ่งซีอานและชิงเต่าในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

นายสมคิดหวังให้ไทยสามารถเพิ่มการค้าขายสองทางกับจีนในระยะเวลา 3 ปีจาก 73.67 พันล้านเหรียญเป็น 140 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

  • August 20, 2018
  • news
  •   no tag
  • Comments Off on ‘One Belt, One Road’ ที่จะจัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการการค้าระหว่างไทย – จีนครั้งที่ 6