menu

โป่งยุบ

พบกับความมหัศจรรย์แห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติจากโป่งยุบที่เกิดจากน้ำใต้ดินกัดเซาะเป็นเวลานาน จนพื้นดินเกิดการยุบตัวจนก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์แปลกตาและใครที่เดินเข้าไปในโป่งยุบคงจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการอย่างไรอย่างนั้น

เพราะบางบริเวณคล้ายกำแพงเมืองสูง บางจุดเหมือนถ้ำให้มุดเข้าไป บางบริเวณมีความซับซ้อนหลายชั้นเหมือนเขาวงกต บางช่วงของหน้าผามีลวดลายเป็นริ้วรอยคล้ายผ้าม่าน ซึ่งส่วนที่สูงและลึกที่สุดของโป่งยุบนั้นมีระยะประมาณ 3-5 เมตร มีผู้กล่าวว่าลักษณะของโป่งยุบนั้นดูคล้ายกับ แพะเมืองผีแห่งแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเอง และในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ ไม่ให้เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่น แต่ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมที่ทุกคนต้องแวะชม ก่อนเดินทางสู่อำเภอสวนผึ้ง

อัตราค่าเข้าชมคันละ 30-50 บาท (หากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 06.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.+668 1256 255///ททท.