menu

หมู่บ้านทำกรงนก

การเลี้ยงนกสำหรับคนใต้นั้น ไม่เป็นเพียงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น หากยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับภาคใต้มายาวนาน และการทำกรงนกก็จัดเป็นงานฝีมือที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล สมัยก่อนชาวบ้านจะทำกรงนกขึ้นเพื่อใช้เลี้ยงนกภายในบ้านบ้าง ประดับบ้านเรือนบ้าง และในปัจจุบัน ได้มีการทำกรงนกเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

โดยกลุ่มแม่บ้านกรงนกที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียมากมาย เช่น ประดิษฐ์โคมไฟจากกรงนกขนาดเล็ก ริเริ่มประดิษฐ์โคมไฟจากกรงนกขนาดเล็ก รวมทั้งทำกรงนกในหลากหลายขนาดในราคาย่อมเยา ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านสะกอม ตำบลสะกอม, หมู่ 2 บ้านนา ตำบลบ้านนา และหมู่บ้านหัวดิน ตำบลป่าชิง จังหวัดสงขลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

  • February 16, 2018
  • travel news
  •   no tag
  • Comments Off on หมู่บ้านทำกรงนก