menu

สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เทศกาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมีความยิ่งใหญ่ในจังหวัดปัตตานีฉันใด เรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวก็มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่านั้นฉันนั้น และที่นี่คุณจะได้ทำความรู้จักกับเจ้าแม่องค์สำคัญองค์นี้มากขึ้น ทั้งนี้ มีตำนานเล่าว่า ในอดีตหญิงที่ชื่อลิ้มกอเหนี่ยวได้ลงเรือสำเภามาตามพี่ชายชื่อลิ้มโต๊ะเคี่ยม ซึ่งมาแต่งงานกับธิดาพระยาตานี และได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม นางเกิดน้อยใจที่ไม่สามารถอ้อนวอนให้พี่ชายเดินทางกลับประเทศจีนได้สำเร็จ

ตามที่ได้สัญญาไว้กับมารดา จึงได้ผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ ลิ้มโต๊ะเคี่ยมจึงได้ฝังศพลิ้มกอเหนี่ยวไว้ที่นี่ และต่อมาชาวปัตตานีได้นำต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจ้าขึ้น และให้ชื่อว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ชาวปัตตานีเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือบูชามาจวบจนปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

  • March 3, 2018
  • travel news
  •   no tag
  • Comments Off on สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว