menu

ขอความร่วมมือไม่ใส่เสื้อสกรีนภาพพระเมรุมาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนไม่สวมเสื้อภาพพระเมรุมาศ

จากกรณีมีกลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าบางรายนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์เป็นลายบนเสื้อยืด เพื่อจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่า เรื่องดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานไปยังกองข่าวสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง โดยได้รับการยืนยันว่าการที่ผู้ค้าหลายรายได้นำภาพแบบและภาพถ่ายพระเมรุมาศมาพิมพ์ลายเสื้อเพื่อจำหน่ายเสมือนเสื้อแฟชั่นจำนวนมากนั้นถือว่าเป็นการไม่สมควร ผิดกาลเทศะ อีกทั้งยังไม่มีผู้ประกอบการใดมาปรึกษาขออนุญาตเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ลายเสื้อแต่อย่างใด
ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนหรืออุดหนุนซื้อเสื้อดังกล่าว หากประชาชนท่านใดซื้อไปแล้วก็ขอความร่วมมือไม่สวมใส่ ควรจัดเก็บเป็นสิ่งของที่ระลึกแทน ไม่สมควรนำมาประดับบนร่างกาย
สำหรับในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีการนำเสื้อในรูปแบบดังกล่าวมาจำหน่าย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แจ้งว่าต้องได้รับการขออนุญาตจากสำนักพระราชวังก่อน ถึงจะสามารถนำภาพไปใช้ได้โดยในส่วนของข้อกฎหมายนั้นยังไม่มีข้อกำหนดกฏหมายหรือข้อบังคับเพียงขอเป็นการนำภาพไปใช้เพื่อการเฉลิมพระเกียรติหรือแปลให้สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสำนักราชเลขาธิการ สำนักราชวังโทร 0 2220 7200 ต่อ 3401 -7 หมายเลขโทรศัพท์กลางสำนักพระราชวัง 0 2623 5499. -สำนักข่าวไทย

  • October 28, 2017
  • news
  •   no tag
  • Comments Off on ขอความร่วมมือไม่ใส่เสื้อสกรีนภาพพระเมรุมาศ